PostgreSQL Replikering og High Availability

Et replikeret PostgreSQL database-cluster gør det muligt at lade en sekundær database-server tage over i tilfælde af at den primære server fejler. Dette gør det muligt at opnå high availability.

En anden mulig fordel ved replikering er, at det gør det muligt at lade flere database-servere servere de samme data via load-balancering. Dette kan øge database-performance dramatisk. Særligt på workloads der består af store mængder læse-forespørgsler.

PostgreSQL understøtter flere replikeringsstrategier. Både krav til performance og availability bør overvejers nøje før man beslutter sig på at implementere en replikeringsstrategi. Der er typisk forskellige trade-offs mellem availability, performance og stabilitet. For eksempel: kan en løsning der implementerer fuldt synkrone skrivninger over et langsomt netværk resultere i en drastisk nedgang i performance. Hvor en asynkron løsning muligvis kan levere et acceptabelt niveau af availability men samtidig øge den samlede database-performance betydeligt.

Få professional rådgivning omkring PostgreSQL replikering og high availability