PostgreSQL Remote DBA

Med PostgreSQL Remote DBA, arbejder vores erfarne PostgreSQL konsulenter som en udvidelse af dit team og varetager den løbende drift og administration af dine databaser.

For mange virksomheder er det mere omkostningseffektivt at benytte vores Remote DBA service frem for at hyre en fuldtidsansat databaseadministrator.

Hvad vi gør

Selvom vi sammen aftaler omfang og detaljerne omkring indholdet af servicesn er der herunder en række eksempler på, hvad vores Remote DBA service typisk omfatter.

Las os tale sammen